Tags

Tìm kiếm

Từ khóa: cardboard

  • Kính thực tế ảo giá rẻ Google Cardboard

    Kính thực tế ảo giá rẻ Google Cardboard

    Cấu thành từ bìa carton và hai thấu kính, Google Cardboard mang đến trải nghiệm và tương tác 3D sống động với hình ảnh được trình chiếu thông qua smartphone.