Tags

Tìm kiếm

Từ khóa: Apple Music

  • Apple phát hành iOS 8.4 với Apple Music

    Apple phát hành iOS 8.4 với Apple Music

    Ngoài việc tích hợp dịch vụ âm nhạc trực tuyến, hệ điều hành mới dành cho iPhone, iPad còn sửa lỗi iBook và tình trạng tự khởi động lại khi nhận ký tự lạ.