Kiến Thức Thủ Thuật Mobile Mật khẩu trên iPhone vẫn có thể bị bẻ khóa

Mật khẩu trên iPhone vẫn có thể bị bẻ khóa

Với các thiết bị chạy iOS đã jailbreak, phần mềm TransLock có thể lặp lại việc thử mật khẩu 5 giây mỗi lần và mất tối đa khoảng 14 giờ để hoàn thành việc dò mật khẩu.


Apple cung cấp giải pháp bảo mật cho iPhone, iPad bằng màn hình khóa passcode, thiết lập tiêu chuẩn là bốn chữ số. Đây chưa phải là giải pháp bảo mật cao, bởi thiết bị có thể được mở khóa bằng cách thử tất cả các dãy số có thể. Với iPhone, iPad đã được jailbreak, hacker Majd Alfhaily đã bẻ khóa passcode thành công với phần mềm TransLock.

 


Giao diện phần mềm TransLock cho phép dò 4 chữ số mật khẩu iPhone, iPad đã bẻ khóa.


Cách 5 giây mỗi lần, phần mềm này lại thử một mật khẩu nằm trong khoảng từ 0000 đến 9999 để nhập vào thiết bị. Với việc chạy hoàn toàn tự động, passcode trên iPhone, iPad chắc chắn được tìm ra trong khoảng 14 giờ. Do thực hiện tuần tự nên với những mật khẩu là số có giá trị nhỏ thì việc tìm ra sẽ thực hiện nhanh hơn.

 

Phần mềm TransLock chưa được phát hành rộng rãi, tuy nhiên, Majd Alfhaily khuyến cáo rằng người dùng cần nâng cao bảo mật cho thiết bị của mình. Trước hết, không nên jailbreak iPhone, iPad nếu chưa hiểu rõ về các mối nguy hiểm tiềm ẩn, TransLock cũng chỉ hoạt động trên các thiết bị đã bẻ khóa. 

 

Thực tế, với iPhone, iPad chưa jailbreak thì việc tìm passcode gồm bốn chữ số có thể thực hiện với công cụ IP Box của MDSec. Do đó biện pháp an toàn hơn là người dùng nên đặt mật khẩu gồm cả chữ và số.

 

Theo SoHoa

Mật khẩu trên iPhone vẫn có thể bị bẻ khóa
Với các thiết bị chạy iOS đã jailbreak, phần mềm TransLock có thể lặp lại việc thử mật khẩu 5 giây mỗi lần và mất tối đa khoảng 14 giờ để hoàn thành việc dò mật khẩu.
http://mobinews.vn/images/content/461/martin-hajek-iphone-6-macfan-concept-with-curve-2.jpg